Commissie VNVR Resolutie 1325

Conflicten aan het einde van het vorige decennium en begin van de 21e eeuw hebben geresulteerd in een toename van het aantal slachtoffers onder vrouwen en kinderen. Daarbij wordt seksueel misbruik meer en meer als geweldsinstrument gebruikt. De VN Veiligheidsraad heeft daarom Resolutie 1325 aangenomen die lidstaten verplicht om specifiek aandacht te hebben voor de bescherming van vrouwen in oorlogstijden en hen te betrekken bij  preventie van conflicten, in vredesonderhandelingen en in wederopbouwprocessen.

Op basis van een nationaal actieplan (NAP) is het de bedoeling dat lidstaten deze rol van vrouwen, op voet van gelijkwaardigheid met mannen, versterken: De kracht van vrouwen als drijfveer voor vrede en veiligheid. YWCA Nederland is ondertekenaar van het Nederlandse NAP 1325  en daarmee mede verantwoordelijk voor de implementatie van VNVR Resolutie 1325. De commissie VNVR Resolutie 1325 richt zich hiertoe op projecten in de DR Congo, Zuid-Soedan en Columbia.

Meer informatie: Resolutie 1325 Veiligheidsraad Verenigde Naties.

Samenstelling

Voorzitter: Jade-Gulay Fitoz
Anna Zanen