Commissie Mary Barger huis

De commissie zorgt voor de praktische zaken van het beheer van het Mary Barger Huis. De commissie is aanspreekpunt en legt verantwoording af aan het bestuur. De werkgroep stimuleert bezetting en verhuur van het pand.

 

Samenstelling

O.l.v. het bestuur
Leden: Jeanette, Francien