Commissie Golden Girl

De commissie organiseert en initieert de jaarlijkse uitreiking van de Golden Girl Trophy (extern) door de YWCA Nederland. Hiervoor is een onafhankelijke jury opgericht van externen, die de kandidaten selecteert en nomineert. In 2016 bestaat de jury uit Paulien Assink, Gadiza Bouazani en Gerdien Steenbeek. De commissie organiseert de promotie van de kandidaatstelling en de promotie van het event. Het doel van de Golden Girl Extern Trophy is om een (jonge) vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt in het verbeteren van de positie van anderen, in het daglicht te stellen en zo vrouwelijk leiderschap in beeld te brengen en te promoten.


Golden Girl intern
De commissie gaat de uitreiking en toewijzing van Golden Girl intern evalueren en komt met een voorstel hoe ook dit georganiseerd kan worden, opdat het intern vrouwelijk leiderschap in het daglicht wordt geplaatst en tegelijkertijd wordt bevorderd.

De commissie werkt onder toezicht van het bestuur.

Samenstelling

Voorzitter: Ilonka Guurink
Jury (extern): Paulien Assink, Gadiza Bouazani en Gerdien Steenbeek