Commissie Good Governance

De commissie Good Governance ontwikkelt beleid voor de YWCA Nederland, passend in het internationale beleid. De commissie draagt zorg voor het actualiseren van statuten, reglement, huisregels en contracten. De commissie Good Governance stelt wenselijke veranderingen voor in de bestuurlijke taken. Er kan gedacht worden aan evaluaties, leerprocessen, profielschetsen, nominatiecommissies en procedures, die ten goede komen van het beter functioneren van de YWCA Nederland. De commissie legt een voorstel hiervoor bij het bestuur neer, die na bespreking, het voorstel zal voorleggen aan de eerstkomende ALV (Algemene Leden Vergadering). Na deze procedure zal de commissie een bewakende en adviserende rol houden op dit terrein richting het bestuur.

Samenstelling

Voorzitter: Wieske Verwegen
Leden: Francien en Jeannette