Commissie Internationaal

De Commissie Internationaal heeft als taak het beleid te ontwikkelen en voor te leggen aan het bestuur en de ALV en om dit te implementeren in de YWCA Nederland ten opzichte van internationale vraagstukken vanuit ons gedachtengoed en betrokkenheid bij vrouwen en meisjes wereldwijd.

Aangedragen onderwerpen:

  • Contacten met andere YWCA’s wereldwijd, buiten Europa;
  • Kennis delen en contact onderhouden met YWCA-leden, die ooit zijn uitgezonden of internationaal werk hebben verricht;
  • Lezingen door mensen die internationaal werk doen of hebben gedaan;
  • Projecten voor vrouwen organiseren;
  • Vrouwen steunen en hier inzamelingen voor organiseren of andere activiteiten voor hen ontplooien;
  • Internationaal bewustzijn onder vrouwen bevorderen;
  • Vluchtelingenproject Cultuurhuis in Utrecht.

Samenstelling

Voorzitter: Sanne Meijer
Deelnemers: Marlijn, Dieke, Messalina, Wieske, Maghnia, Helma en Fenna