Commissie World Council Delegatie

 

De commissie zet zich in om een vertaalslag te bevorderen van de besluiten op het YWCA Wereldcongres, naar het beleid van de YWCA Nederland en onderhoudt internationale contacten voor, tijdens en na het congres. De commissie evalueert de World Council en draagt zorg voor eventuele communicatie hierover naar de wereldorganisatie. De commissie zorgt er ook voor dat relevante informatie naar de volgende delegatie wordt overgedragen.

De aangedragen onderwerpen van 2015:

  • Non-discriminatie;
  • Mensenrechten;
  • Kernenergie;
  • ‘Resolutie unopposed’ onder de loep nemen i.v.m. democratische stemming.

Verslag World Council

Samenstelling

Voorzitter Wieske Verwegen en delegatieleider voorzitter YWCA.
Overige leden van de commissie: Sanne, Messelina en Dieke.