Missie en visie

YWCA Nederland werkt volgens de volgende pijlers:

  1. Vrouwen en ontwikkeling
  2. Vrouwen en rechten
  3. Vrouwen en de wereld
  4. Vrouwen en verbinding

1. Vrouwen en ontwikkeling
YWCA zet zich in voor de ontwikkeling van leiderschap van vrouwen, zodat zij zelfstandig de meest passende en effectieve oplossing kunnen bedenken voor vraagstukken die hun eigen leven en gemeenschap raken. De YWCA Nederland stimuleert persoonlijke groei en biedt hulpmiddelen en trainingen ten behoeve van de bevordering van vrouwelijk leiderschap. Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld:
-Intervisiegroepen
-Workshops van inspirerende vrouwen
-Lezingen van inspirerende vrouwe

2. Vrouwen en rechten
YWCA participeert in en werkt samen met (Nederlandse) Netwerken die zich richten op (inter)nationale lobby voor (vrouwen)rechten.

Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld:
-Week zonder Geweld
-Samenwerking met Stop AIDS Now
-Participatie in Nederlandse Vrouwen Raad
-Participatie in Breed Mensen Overleg
-Samenwerking met Women Inc

3. Vrouwen en de wereld
YWCA biedt steun aan en faciliteert (inter)nationale projecten die bijdragen aan begrip, waardigheid en ontwikkeling van vrouwen door jaarlijks minimaal 4 verschillende organisaties/projecten actief te steunen of te faciliteren. Tevens biedt de YWCA leden de mogelijkheid om ervaring op te doen in een internationale omgeving. Elk jaar bezoeken YWCA leden internationale bijeenkomsten of een andere YWCA in het buitenland.

Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld:
-Bijwonen van European Regional Meeting (bijeenkomst van Europese YWCA’s)
-Bijwonen van World Council in Bangkok (bijeenkomst internationale YWCA’s)
-Vluchtelingenproject Cultuurhuis
-Power to Change campagne van (World) YWCA
-Bezoek aan andere YWCA’s
-Bezoek aan World YWCA in Geneve

4. Vrouwen en verbinding
Door het bijwonen van de activiteiten van de YWCA Nederland, bouwen vrouwen snel een netwerk op. Ook worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarin het thema ‘verbinding’ centraal staat, zoals:
-Netwerkborrels
-Intervisiewerkgroepen

Word Lid!