VNVR Resolutie 1325

Gewapende conflicten aan het einde van het vorige decennium en begin van de 21e eeuw hebben geresulteerd in een toename van het aantal slachtoffers onder vrouwen en kinderen. Seksueel misbruik wordt daarbij meer en meer als doelbewust geweldsinstrument gebruikt. De VN Veiligheidsraad heeft om die reden Resolutie 1325 aangenomen die lidstaten verplicht om specifieke aandacht te hebben voor de bescherming van vrouwen in oorlogstijden en hen te betrekken bij preventie van conflicten, in vredesonderhandelingen en in wederopbouwprocessen.

Op basis van een nationaal actieplan (NAP) is het de bedoeling dat lidstaten deze rol van vrouwen, op voet van gelijkwaardigheid met mannen, versterken: de kracht van vrouwen als drijfveer voor vrede en veiligheid. YWCA Nederland is ondertekenaar van het Nederlandse NAP 1325 en daarmee medeverantwoordelijk voor de implementatie van VNVR Resolutie 1325. Actieve commissieleden van de YWCA zijn actief betrokken en leveren een bijdrage aan dit proces.

Meer informatie: Resolutie 1325 Veiligheidsraad Verenigde Naties.

We zoeken vrijwilligers

Meld je aan!