Mensenrechten

De Commissie Mensenrechten ontwikkelt beleid en visie vanuit YWCA Nederland, ten aanzien van de (rechts)positie van meisjes en vrouwen. Op basis daarvan organiseert de commissie activiteiten en zoekt aansluiting bij andere organisaties. De commissie werkt o.a. samen met Commissie VNVR Resolutie 1325.

De Commissie Mensenrechten is actief betrokken bij onderstaande onderwerpen, organisaties en activiteiten:

  • Actief lid van het nationaal breed-mensenrechtenoverleg (BMO)
  • Actief lid van het internationaal breed-mensenrechtenoverleg
  • Intensieve samenwerking met commissie VNVR 1325
  • Vraagt aandacht voor de positie van mensen met verschillende seksuele- en genderoriëntatie
  • Analyseert de achterstandspositie van vrouwen binnen juridische systemen en onderneemt hier actie op
  • Communiceert over haar initiatieven en ontwikkelingen actief met bestuur middels het voorzittersoverleg en anderszins zo nodig
  • Levert middels copy een bijdrage aan de nieuwsbrief van de YWCA en andere uitingsvormen
  • Terugkoppeling naar het bestuur
  • Het maken van begrotingen via projectformulieren voor activiteiten en de jaarplanning van de commissie
  • De voorzitter van de commissie participeert in het voorzittersoverleg, en bij voorkeur ook de vice voorzitter van de commissie, minimaal tweemaal per jaar

We zoeken vrijwilligers

Meld je aan!