Europa

De commissie Europa heeft als taak het Europees contact en de Europese samenwerking vorm te geven. Momenteel onderhoudt de commissie intensief contact met YWCA België en YWCA Frankrijk om afspraken te maken voor het bevorderen van Europese samenwerking. De basis van deze connecties is gelegd bij de World Council in Thailand (2015). De commissie Europa woont ook de ERM (European Regional Meeting) bij en houdt YWCA Nederland daarover op de hoogte.
De aangedragen onderwerpen van 2016:

  • Afstemmen onderwerpen in ERM en meer connecties onderling;
  • Verhouding West- en Oost-Europa;
  • Discriminatie;
  • Vluchtelingenproblematiek;
  • Europese samenwerking aan projecten;
  • Subsidie aanvragen in EU-verband t.a.v. vluchtelingen, minorities, oorlog/geweld (seksueel), social
  • inclusion, werkeloosheid onder jonge vrouwen;
  • Financieel gezonde organisaties, best practices uitwisselen en kennis delen, vernieuwing van leden en inzichten.

We zoeken vrijwilligers

Meld je aan!