Golden Girl

De commissie organiseert en initieert de jaarlijkse uitreiking van de Golden Girl Trophy’s voor interne en externe kandidaten door de YWCA Nederland. Een onafhankelijke jury is opgericht bestaande uit een meerderheid van externe juryleden, die de kandidaten selecteert en nomineert conform de profielen en de voorwaarden die zijn opgesteld.

Het doel van de Golden Girl Trophy is om een (jonge) vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt in het verbeteren van de positie van vrouwen, in het daglicht te stellen en zo vrouwelijk leiderschap in beeld te brengen en te promoten. Deze trofee wordt uitgereikt aan een intern lid van de YWCA NL en aan een externe vrouw (niet-lid).

Inmiddels is dit sinds drie jaar een jaarlijks terugkerend evenement. De externe winnaars krijgen naast hun award ook een gratis lidmaatschap gedurende één jaar.

Samenstelling

Voorzitter: Ilonka Guurink
Jury (extern):

  • Paulien Assink,
  • Gadiza Bouazani en
  • Gerdien Steenbeek