Internationaal

De Internationale Commissie heeft als taak het beleid te ontwikkelen en voor te leggen aan het bestuur en de ALV en om dit te implementeren in de YWCA Nederland ten opzichte van internationale vraagstukken vanuit ons gedachtengoed en betrokkenheid bij vrouwen en meisjes wereldwijd.

De Internationale Commissie houdt zich bezig met de volgende onderwerpen/activiteiten:

  • Projecten opzetten en contacten onderhouden met andere YWCA’s wereldwijd, en deze in beeld brengen binnen de vereniging
  • Kennis delen en contact onderhouden met YWCA-leden, die ooit zijn uitgezonden of internationaal werk hebben verricht
  • Interculturele projecten voor vrouwen organiseren: vb. female leadership-trainingen voor statushouders
  • Internationaal bewustzijn onder vrouwen bevorderen
  • Het organiseren van de World Council Delegatie als subcommissie
  • Het initiëren van nieuwe activiteiten en beleidsontwikkeling
  • Het leveren van een actieve bijdrage aan de nieuwsbrief en andere uitingsvormen van YWCA
  • Terugkoppeling naar het bestuur
  • Het maken van begrotingen via projectfrmulieren voor activiteiten en de jaarplanning van de commissie
  • De voorzitter van de commissie participeert in het voorzittersoverleg, en bij voorkeur ook de vice voorzitter van de commissie, minimaal tweemaal per jaar

We zoeken vrijwilligers

Meld je aan!