Mary Barger Huis

De commissie zorgt voor de praktische zaken aangaande het beheer van het Mary Barger Huis zoals onderhoud, afspraken met (permanente) huurders van het huis als woonruimte, als kantoorfaciliteit en het gebruik van de tuin.

De Commissie Mary Barger houdt zich bezig met de volgende onderwerpen/activiteiten:

 • De commissie is het eerste aanspreekpunt en legt verantwoording af aan het bestuur. De commissie onderhoudt ook relaties met derden die worden in gezet voor de verhuur, onderhoud en andere zaken.
 • De commissie heeft bij voorkeur minimaal drie bestuursleden die lid zijn van deze commissie, waaronder de penningmeester die louter voor de financiële zaken betrokken is.
 • Deze commissie stimuleert bezetting en verhuur van het pand en draagt zorg voor de uitvoer van de PR rondom verhuur, en heeft een taakstellende doelstelling qua opbrengst van het pand.
 • De commissie probeert een langetermijnvisie te ontwikkelen en komt met initiatieven t.a.v. het pand.
 • De commissie probeert vrijwilligers te betrekken bij onderhoud, verhuur en praktische zaken in het pand. Momenteel is een bestuurslid aanspreekpunt voor de verhuur, in de ideale situatie is het bestuurslid alleen eindverantwoordelijk en oefent iemand anders de praktisch zaken uit. Hierover worden nieuwe vacatures geplaats bij de vrijwilligerscentrale.
 • De commissie zorgt voor een aanspreekpunt naar de huurders van het pand.
 • Iemand is aanspreekpunt voor derden zoals SSH, dan wel twee personen zijn dit.
 • Iemand is verantwoordelijk voor de archivering van alle belangrijke stukken rond het pand.
 • Iemand van de commissie is aanspreekbaar bij calamiteiten.
 • Iemand van de commissie draagt zorg voor het voorraadbeheer.
 • De commissie beweegt zich binnen het kader van wat het bestuur hen heeft opgelegd.

We zoeken vrijwilligers

Meld je aan!