Subcommissie World Council Delegatie

De Subcommissie World Council Delegatie is een onderdeel van de Internationale Commissie

Iedere 4 jaar wordt er een World Council georganiseerd waarbij alle YWCA-besturen ter wereld aanwezig zijn. De subcommissie van de internationale commissie, World Council Delegatie, zet zich in om voorbereid naar het wereldcongres te gaan. De subcommissie bereidt in goed overleg met het bestuur moties en amendementen voor voor het congres. Zij zal de inbreng van Nederland verwoorden en lobbyen voor onze opvattingen bij andere delegaties, vooraf, tijdens en na de council. Verder schrijft zij een verslag om de vertaalslag te bevorderen van de besluiten op het YWCA Wereldcongres naar het beleid van de YWCA Nederland. Daarnaast onderhoudt deze subcommissie opgedane internationale contacten voor, tijdens en na het congres en deelt deze met het bestuur en de verenging. De subcommissie evalueert de World Council en draagt zorg voor eventuele communicatie hierover naar de wereldorganisatie en naar de landenorganisatie. Tevens zorgt deze commissie er ook voor dat relevante informatie naar een volgende delegatie wordt overgedragen middels een overdrachtsdocument.

De subcommissie heeft bij voorkeur een of twee leden van de oude councildelegatie in haar gelederen om continuïteit te bewaken.

We zoeken vrijwilligers

Meld je aan!