Brieven schrijven met Amnesty International

10 dec.
Utrecht
2022_

Amnesty International is een internationale beweging die mensenrechtenschendingen wereldwijd bestrijdt. Het massaal schrijven van brieven is één van de methodes die zij inzetten om mensenrechtenschendingen aan te kaarten bij autoriteiten. Op 10 december is het van 10.30-13.30 uur mogelijk op bij de YWCA  zelf brieven te schrijven. Wij doen dit in samenwerking met de lokale afdeling van Amnesty International in Utrecht: A.I. Netwerk Utrecht. In het kader van de Orange the World Campagne zullen het alleen brieven voor vrouwen zijn, die geschreven zullen worden. A.I. zorgt voor alle informatie en voorbeeldbrieven en zijn aanwezig om toelichting te geven.

Je kunt gewoon binnenlopen en een of meer brieven schrijven. Wij hopen, dat veel mensen hieraan zullen deelnemen en we zo mogelijk een traditie met elkaar beginnen.

groeps afbeelding Brieven schrijven met Amnesty International