Gender Pay Gap/ Gender Loonkloof

3 juni 2022
Utrecht
2022_

Waarom is er een loonkloof?

De Gender Loonkloof is een groot probleem en zeker nog niet opgelost, ook niet in Nederland. Waarom zou jouw sekse bepalen dat je minder verdient? Is een lichaam van een vrouw bepalend voor de kwaliteit en inzet op het werk? Is het fair dat vrouwen minder verdienen? Wij vinden daar wat van.

Handelingsvrijheid voor vrouwen

Jongerius EMP, (European Member of Parlement) voor de Partij van de Arbeid. In het kader van gelijk loon voor gelijk werk is zij al jaren een fervent voorvechter van gelijke beloning. Zo heeft zij met haar staf berekend dat deze loonkloof in de carrière van een vrouw bijna 3 ton aan loonverschil kan opleveren, dat is bijna een huis.

YWCA Nederland heeft op de World Council in Johannusburg in 2019 aangegeven dat financiële onafhankelijkheid van vrouwen een groot goed is om vrouwen handelingsvrijheid te geven en dat w ons hier meer voor willen inzetten. Daarom gaan we een paar avond in dit kader organiseren, ook over hoe je je eigen loonstrookje kunt lezen bijvoorbeeld.

Meld je aan

We hebben EMO Agens Jongerius bereid gevonden om een lezing aan ons te geven over de gender Gap, iets waar zij dagelijks mee bezig is. Het is fijn als je je aanmeldt, dan weten we ongeveer hoeveel mensen er komen. We gaan ervanuit dat jullie dit mega interessant vinden!
Aanmelden kan op info@ywca.nl o.v.v. Gender Loonkloof

Invitation for event

A presentation by EMP (European member of Parlement) Agnes Jongerius of the Dutch Labour Party on the gender Pay Gap, the 3th of June at 19.45 hours (live) at the Mary Barger house in Utrecht of the YWCA Netherlands. We are not there yet, there is still a difference in payment between the different sexes, based on nothing else than gender difference. In 2022 the MP will explain how big the difference is, why it’s there and how to remove it.
Interested? You escribe for this live meeting via info@ywca.nl stating: gendergap

Gender Pay Gap / Gender Loonkloof

3 Juni
19:45 uur

Locatie Mary Bargerhuis

F.C. Dondersstraat 23
3572 JB Utrecht