Meet the Dutchies

20 februari 2022
Utrecht
2022_

Are you from a different country? You came to work in The Netherlands as expat, you arrived as refugee, you migrated to our country, but you find it difficult to get to know other women from the Netherlands? We got news for you!
Ben je Nederlands en wil je wel eens vrouwen ontmoeten die hier gekomen zijn om te werken, als vluchteling, of geëmigreerd zijn naar ons land? Dan hebben we nieuws voor jou!

To start the new year with getting to know each other in an informal way, we invite you for our ‘come and mix meet and greet’.
Om het nieuwe jaar geweldig te beginnen bieden we jou een mogelijkheid aan vrouwen te ontmoeten met heel verschillende achtergronden in onze “komen en mix ontmoet en groet’.

In an inspiring building called the Mary Barger house, F.C. Dondersstraat 23 at Utrecht, we will organize this event with tea and praline, and some nice activities.
In ons inspirerende gebouw Mary Barger huis, F.C. Dondersstraat 23 te Utrecht, organiseren we dit gezellige samenzijn met thee en bonbons en leuke activiteiten.

Come and join us, take your friends if you want, to this women only event, and sign in at: info@ywca.nl
Heb je er zin in, neem vriendinnen mee, naar deze uitsluitend voor vrouwen activiteit en meldt je aan op info@ywca.nl

When: 20th of February 2022 at 14.00 hrs. o’clock
Wanneer: 20ste of februari 2022 om 14.00 uur.