Op onze 99ste verjaardag dit jaar op 30 november vieren we weer de golden girl nominatie.

Ken je een vrouw binnen of buiten de YWCA, maar wel in Nederland, waarvan je vindt dat zij in het zonnetje mag worden gezet dan is dit je kans om dat voor haar te regelen. Vrouwen die leiderschap ten behoeve van de verbetering van de positie van vrouwen hebben geleverd, kunnen worden voorgedragen.

We zijn benieuwd welke vrouw bij jou in beeld is!?

De jury voor de Golden Girl nominatie is inmiddels bekend. Dit jaar bestaat de jury uit:

Marian Ruitenberg
Agnes Vroegh
Marlijn de Jager
Myranda Luyten
Elsbeth Koek

Wil je iemand nomineren? Dat kan! Vul één van de formulieren hieronder in (let op: één formulier is voor een interne kandidaat en het andere formulier is voor een externe kandidaat, d.w.z. geen lid van YWCA). Onder de formulieren kun je de voorwaarden lezen waaraan een genomineerde moet voldoen.

Interne kandidaat

Bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummer, social media
E-mailadres en/of telefoonnummer
*(ja/nee)

Externe kandidaat

Bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummer, social media
E-mailadres en/of telefoonnummer
*(ja/nee)

Meer informatie over Golden Girl

De YWCA heeft intern sinds 1992 de geweldige traditie om een actieve vrouw in de spotlights te zetten. Deze traditie is waardevol en bij ons 95-jarig bestaan in 2015 hebben we besloten deze traditie ook te richten op de Nederlandse buitenwereld.

Vanaf 2015 willen we met enige regelmaat een Golden Girl Trophy uitreiken aan een bijzondere jonge dame of vrouw, die zich in heeft gezet voor anderen. Waarbij de focus ligt op een vredevolle, eerlijke en rechtvaardige maatschappij.

Wij willen dit graag doen om voorbeelden van krachtig vrouwelijk leiderschap te creëren en om in beeld te brengen welke bij andere vrouwen tot inspiratie leidt.

Vanaf 2015 reiken we zodoende een Golden Girl Trophy uit aan vrouwen binnen de YWCA Nederland en vrouwen buiten de YWCA Nederland.

De Golden Girls binnen de YWCA Nederland

1992 – 1993 Ger Klooster – “een stille kracht”
1993 – 1994 Carolien van der Stadt-Sabel – “ze gaf me perspectief in het leven”
1994 – 1995 Ans Schim van der Loeff – Mackaay – “helder denker met humor en kracht”
1995 – 1996 Tuut Verloop – “zij maakt elke bijeenkomst feestelijk”
1996 – 1997 Mieneke Knottenbelt – “zij gaf de Y in de Y een bijzondere invulling”
1997 – 1998 Els te Siepe – “zij trok mij over drempels”
1998 – 1999 Marcella Siebelt – “een brug tussen generaties
1999 – 2000 Jantine J. de Boer – “als één van de eersten beschikte ze over een e-mailadres”
2001 – 2003 Marianne Bast – “de steunpilaar van de Y”
2003 – 2004 Geeske Zanen – “nieuw elan voor de komende jaren”
2004 – 2005 Anna Groeninx van Zoelen – “met de nodige humor klaart ze een klus”
2005 – 2006 Karen Dejonge – “Karen zet ons op scherp”
2007 – 2008 Nadia Ahmadi – “de expert van het Y-bestuur”
2009 – 2010 Marleen Bontekoe – “een sprankelende persoonlijkheid”
2010 – 2012 Katrien van Weel – “betrokkenheid tot in het oneindige”
2012 – 2013 Natasja Pronkhorst
2014 – 2015 Evelien de Lange
2016 – 2017 Jolien Roetman

De Golden Girls buiten de YWCA Nederland

2015 – 2016 Vluchtelingenproject Utrecht o.l.v. Mariem Ihattaran
2016 – 2017 Quirine Lengkeek

Spelregels Golden Girl Trophy

 1. De Golden Girl Trophy is een wisseltrofee en wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering feestelijk doorgegeven.
 2. Er wordt jaarlijks een jury samengesteld bestaande uit minimaal vier vrouwen. Een van die vrouwen is het YWCA-lid dat het voorgaande jaar de Golden Girl (intern) uitgereikt kreeg en een van die vrouwen is de externe vrouw die de laatste Golden Girl ontving.
 3. Iedereen kan een voorstel doen voor een externe Golden Girl. De leden van de YWCA kunnen een interne Golden Girl naar voren schuiven. De jury beoordeelt alle inzendingen volgens onderstaande criteria:De Golden Girl is een vrouw die:
 • een goed voorbeeld is t.a.v. vrouwelijk leiderschap: leiderschap dat gekenmerkt wordt door een sterk verantwoordelijkheidsgevoel om sociale rechtvaardigheid te scheppen en emancipatie van vrouwen te bevorderen;
 • anderen inspireert en stimuleert om in actie te komen en zich in te zetten;
 • een voortrekkersrol speelt in het werken aan een systematische verandering op het gebied van vrouwen-/mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en/of emancipatie;
 • misstanden en of tekortkomingen onder de aandacht brengt en werkt aan duurzame en structurele oplossingen;
 • werk doet die transformatief en structureel van aard zijn, zodat op termijn een systematisch veranderingen kan ontstaan of anderen hiertoe worden geïnspireerd. Inspirerende voorbeelden hiervoor zijn b.v. Aletta Jacobs, Emmeline en Christabel Pankhurst, Simone de Beauvoir Rosa Parks en Hedy d’Ancona;
 • met haar initiatief een structureel effect beoogt;
 • zich met haar initiatief primair richt op een uitwerking in NL, maar waarvan de uitwerking secundair breder mag zijn;
 • de urgentie van het initiatief goed onderbouwt.

Wat houdt een Golden Girl in?

Vrouwen die de titel Golden Girl krijgen, ontvangen:
-Een Golden Girl Trophy
-Externe vrouwen krijgen een jaar gratis lidmaatschap
-Zo mogelijk zetten wij ons in voor een bijdrage in de financiering van het project waarmee de vrouw bezig is. Per project kijken we naar de financiële mogelijkheden met externe partners.
-We zorgen voor publiciteit rondom de Golden Girl-uitreiking. Dat doen we via onze eigen communicatiekanalen en met persberichten.
-We bieden een platform op nationaal- en internationaal niveau en werken mee om haar werk uit te breiden en ondersteunen haar ambassadeurschap.

De nieuwe en de oude manier van uitreiken

T/m 2016 is de interne Golden Girl Trophy uitgereikt op de ‘oude manier’. Dat betekent dat de (interne) Golden Girl-winnaar zelf koos wie de volgende Golden Girl werd. In het Trofeeboek van de YWCA staan alle keuzen vastgelegd vanaf 1996. Benieuwd naar de oude manier of naar het Trofeeboek? Vraag ons ernaar: info@.ywca.nl. In het kader van good governance is bij de ALV de beslissing genomen een transparante procedure te hanteren voor het uitreiken van de interne én externe Golden Girl.

Extra informatie
De geschiedenis van de Golden Girl Trophy: volgt binnenkort.