Inspiratie van toen en voor nu

Het Marieke Kloostermanfonds en de YWCA zijn nauw met elkaar verbonden. Marieke Kloosterman was jarenlang hét gezicht van de YWCA in Nederland. Ook internationaal was zij zeer gerespecteerd. Als dank voor haar inzet voor de vrouwenzaak ontving Marieke Kloosterman tijdens haar YWCA-carrière een mooi startbedrag voor het oprichten van een fonds. Zo kunnen wij de inspiratie van toen blijven doorgeven aan jonge vrouwen nu. Wil jij in de voetsporen treden van deze powervrouw? We geven je graag meer informatie over Marieke Kloosterman en het bijbehorende fonds.

“Hoe vaak krijg je de kans om met 60 vrouwen van alle leeftijden uit verschillende Europese landen tijd door te brengen in een omgeving waar iedereen zich veilig voelt om hun verhaal te doen?”

Marieke Kloostermanfonds: voor leden van de YWCA

Inmiddels is het fonds, waaraan Marieke ook zelf bij haar overlijden een belangrijk legaat heeft nagelaten, een zelfstandige stichting geworden. Het levert een financiële bijdrage aan jonge YWCA-leden om buitenlandse conferenties bij te wonen, trainingen te volgen en zo ervaring op te doen in wereldverband. Deze internationale ervaring komt het werk van de Nederlandse YWCA ten goede en draagt op die manier ook bij aan het werk van jonge vrouwen in andere verenigingen in Nederland. Talloze jonge vrouwen hebben in de afgelopen decennia dankbaar gebruik gemaakt van de financiële steun die het fonds verleent.

In november 2012 bundelde het Marieke Kloostermanfonds haar krachten met Stichting ’70. Stichting ’70 had als doel bijzondere projecten en activiteiten van de YWCA te ondersteunen.

Wat kan het MKF voor je doen?

De opbrengsten van het vastgelegde kapitaal worden gebruikt om de drie doelen van het Marieke Kloostermanfonds (MKF) te realiseren.

Reiskostenvergoedingen
Het MKF wil jonge vrouwen de kans geven een internationale ervaring op te doen en zo inzicht te verkrijgen in zaken binnen de World YWCA. Wil je hiervoor in aanmerking komen, mail ons en vraag naar het aanvraagformulier reiskostenvergoeding. Als je een aanvraag doet, houd er dan rekening mee dat je actief lid moet zijn van de YWCA en dat je op het moment van je reis niet ouder mag zijn dan 30 jaar.

Activiteitenondersteuning YWCA
Het MKF ondersteunt bijzondere projecten en activiteiten van de YWCA. Daarbij gaat het om projecten die geen deel uitmaken van de dagelijkse gang van zaken van de YWCA. Denk bijvoorbeeld aan een visietraject of deelname aan de World Council. Wil je een aanvraag doen voor een bijzondere activiteit? Mail ons en vraag naar het aanvraagformulier bijzondere activiteiten. Mail dit formulier daarna ter goedkeuring aan het bestuur van de YWCA: info@www.ywca.nl. Het YWCA-bestuur besluit dan of ze het project indienen bij het MKF.

Instandhouding YWCA Nederland
Er is nog een derde doel van het MKF. Mocht het ooit tot liquidatie van de YWCA Nederland komen, dan zorgt het MKF ervoor dat er weer jonge(re) vrouwen worden opgeleid die een Nederlandse afdeling van de World YWCA kunnen oprichten.

Wat kan jij voor het MKF betekenen?
Als je het Marieke Kloostermanfonds een warm hart toedraagt – bijvoorbeeld omdat je in het verleden een toekenning hebt ontvangen, of omdat je wilt dat vrouwen meer mogelijkheden moeten krijgen om zich te ontplooien – dan ben je van harte welkom geld te doneren! Dit kan in de vorm van een eenmalige gift, donatie of een legaat op ING bankrekeningnummer NL74 INGB 0000 069013 t.n.v. Stichting Marieke Kloostermanfonds te Utrecht. Zelfs met een klein bedrag kan je al veel voor andere vrouwen betekenen!

Wil je meer weten over het Marieke Kloostermanfonds? Stuur ons een e-mail.

Financiële documenten – Marieke KloostermanFonds (MKF)

Klik hier voor de Informatie over aanvragen van reiskostenvergoeding

Klik hier voor meer informatie over Marieke Kloosterman Fonds

Documenten per jaar

 MKF toelichting jaarverslagen (maart 2024)

Financiële informatie 2023

Financiële informatie 2022

Financiële informatie 2021

Financiële informatie 2020

Financiële informatie 2019

Financiële informatie 2018

Financiële informatie 2017

Jaarverslag en financiële informatie 2012