YWCA Nederland zet zich, als lid van de World YWCA, in voor een rechtvaardigere wereld voor vrouwen en jonge meiden. Hierbij dienen vier pijlers als leidraad en dat zijn: 

Vrouwen en ontwikkeling 

Vrouwen en rechten 

Vrouwen en de wereld 

Vrouwen en verbinding 

Vrouwen en economische invloed 

Hieronder wordt een korte toelichting gegeven op iedere pijler. In het Beleid YWCA Nederland 2017-2023 lees je hier meer over.

Vrouwen en ontwikkeling

YWCA zet zich in voor de ontwikkeling van leiderschap van vrouwen, zodat zij zelfstandig de meest passende en effectieve oplossing kunnen bedenken voor vraagstukken die hun eigen leven en gemeenschap raken. De YWCA Nederland stimuleert persoonlijke groei en biedt hulpmiddelen en trainingen ten behoeve van de bevordering van vrouwelijk leiderschap. Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld: 

Workshops van inspirerende vrouwen voor vrouwen 

Trainingen leiderschapsontwikkeling aanbieden voor vrouwen 

Meet ups met inspirerende vrouwen voor vrouwen en mannen 

Vrouwen en rechten

YWCA participeert in en werkt samen met (Nederlandse) netwerken die zich richten op (inter)nationale lobby voor (vrouwen)rechten.Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld: 

Participatie in organisaties zoals het Breed Mensen Overleg en de Nederlandse Vrouwenraad 

Initiatieven Commissie VNVR Resolutie 1325 

Initiatieven Commissie Mensenrechten 

 

Vrouwen en de wereld

YWCA biedt steun aan en faciliteert (inter-)nationale projecten die bijdragen aan begrip voor de positie van vrouwen, als ook waardigheid en ontwikkeling van vrouwen, door jaarlijks minimaal 4 verschillende organisaties/projecten actief te steunen of te faciliteren zo mogelijk. Tevens biedt de YWCA leden de mogelijkheid om ervaring op te doen in een internationale omgeving. Elk jaar streven we naar bezoeken van YWCA-leden aan internationale bijeenkomsten of aan een andere YWCA in het buitenland.Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld: 

Participatie aan de World Council 

Bezoek aan World YWCA in Geneve 

Bezoek aan andere YWCA’s 

Initiatieven Internationale Commissie of projecten 

Vluchtelingenproject: Female leadership trainingen door statushouders 

Power to Change campagne van (World) YWCA 

Een LHBT-workshop in Bangkok bij world Council YWCA georganiseerd 

Een workshop in Johannesburg bij de World Council georganiseerd over vrouwen en economische invloed 

  

Vrouwen en verbinding

Door het bijwonen van de activiteiten van de YWCA Nederland, bouwen vrouwen snel een netwerk op. Er worden met regelmaat bijeenkomsten georganiseerd waarin het thema ‘verbinding’ centraal staat, zoals: 

Netwerkborrels 

Uitreiking Golden Girl Award 

Intergenerationele lunch