YWCA Nederland zet zich, als lid van de World YWCA, in voor een rechtvaardigere wereld voor vrouwen en jonge meiden. Hierbij dienen vier pijlers als leidraad en dat zijn:
 1. Vrouwen en ontwikkeling
 2. Vrouwen en rechten
 3. Vrouwen en de wereld
 4. Vrouwen en verbinding
 5. Vrouwen en economische invloed
28 ste world council
Dutch delegation 2019 28th world Council, Bangkok
start of the afternoon intergenerational lunch
Intergenerational lunch 2019

Hieronder wordt een toelichting gegeven op iedere pijler.

1. Vrouwen en ontwikkeling

YWCA zet zich in voor de ontwikkeling van leiderschap van vrouwen, zodat zij zelfstandig de meest passende en effectieve oplossing kunnen bedenken voor vraagstukken die hun eigen leven en gemeenschap raken. De YWCA Nederland stimuleert persoonlijke groei en biedt hulpmiddelen en trainingen ten behoeve van de bevordering van vrouwelijk leiderschap. Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld:

 • Workshops van inspirerende vrouwen voor vrouwen
 • Trainingen leiderschapsontwikkeling aanbieden voor vrouwen
 • Meet ups met inspirerende vrouwen voor vrouwen en mannen
refugee women in training
Refugee women in the empowerment training

2. Vrouwen en rechten

YWCA participeert in en werkt samen met (Nederlandse) netwerken die zich richten op (inter)nationale lobby voor (vrouwen)rechten.Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld:

 • Participatie in organisaties zoals het Breed Mensen Overleg en de Nederlandse Vrouwenraad
 • Initiatieven Commissie VNVR Resolutie 1325
 • Initiatieven Commissie Mensenrechten

3. Vrouwen en de wereld

YWCA biedt steun aan en faciliteert (inter-)nationale projecten die bijdragen aan begrip voor de positie van vrouwen, als ook waardigheid en ontwikkeling van vrouwen, door jaarlijks minimaal 4 verschillende organisaties/projecten actief te steunen of te faciliteren zo mogelijk. Tevens biedt de YWCA leden de mogelijkheid om ervaring op te doen in een internationale omgeving. Elk jaar streven we naar bezoeken van YWCA-leden aan internationale bijeenkomsten of aan een andere YWCA in het buitenland.Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld:

 • Participatie aan de World Council
 • Bezoek aan World YWCA in Geneve
 • Bezoek aan andere YWCA’s
 • Initiatieven Internationale Commissie of projecten
 • Vluchtelingenproject: Female leadership trainingen door statushouders
 • Power to Change campagne van (World) YWCA
 • Een LHBT-workshop in Bangkok bij world Council YWCA georganiseerd
 • Een workshop in Johannesburg bij de World Council georganiseerd over vrouwen en economische invloed
YVKA Belgie
The Belgium YWCA 100 year old in 2019
workshop
Khaoula at the workshop Johannusburg

 

4. Vrouwen en verbinding

Door het bijwonen van de activiteiten van de YWCA Nederland, bouwen vrouwen snel een netwerk op. Er worden met regelmaat bijeenkomsten georganiseerd waarin het thema ‘verbinding’ centraal staat, zoals:

 • Netwerkborrels
 • Uitreiking Golden Girl Award
 • Intergenerationele lunch
Golden Girl Award
Golden Girl Award 2018 winner Agnes Vroegh