De Wereld YWCA is een internationaal netwerk van vrouwen die sociale en economische verandering tot stand brengen. De YWCA zit in 122 landen. Alle YWCA-afdelingen streven naar vrede, recht, gezondheid, respect, vrijheid en zorg voor een beter milieu. De YWCA houdt zich hier al sinds 1855 mee bezig.

Meer informatie: www.worldywca.info

De Europese YWCA is opgericht om 24 verschillende Europese YWCA-afdelingen met elkaar te verbinden. De focus ligt op vrouwelijk leiderschap en samen zoeken de YWCA-afdelingen naar een optimale manier om de krachten te bundelen. In ieder geval 25% van de leiderschapsposities binnen de Europese YWCA wordt vervuld door vrouwen van 30 jaar en jonger.

Meer informatie: www.europeanywca.org

UN Women is de organisatie van de Verenigde Naties voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. We zetten ons in meer dan 100 landen in. Enerzijds om discriminerende wetgeving aan te passen en anderzijds met projecten om het leven van vrouwen en meisjes daadwerkelijk te verbeteren. Wanneer overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich samen inzetten, kunnen we in 2030 een gendergelijke wereld bereiken. Samen bestrijden we daarmee ook armoede en klimaatverandering en bouwen we aan toekomstbestendige, leefbare gemeenschappen.

Meer informatie: www.unwomen.nl

De YMCA Oost-Jeruzalem en de YWCA Palestina zijn de actie “Houd Hoop Levend” gestart. Zij bieden gedupeerde Palestijnse boeren olijfbomen aan, die wereldwijd zijn gesponsord door mensen die zich zorgen maken over de situatie in Palestina. Doel van de actie is het herplanten van 50.000 olijfbomen in de Palestijnse gebieden, als een krachtig signaal van gerechtigheid en vrede. In Nederland ondersteunen/ondersteunden Cordaid, Pax Christi, YMCA en de YWCA de actie sinds 2004. Duizenden Nederlanders hebben sindsdien een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van de actie.

Meer informatie: www.planteenolijfboom.nl

WO=MEN | Dutch Gender Platform is het Nederlandse netwerk van vrouwenrechten-, diaspora- en ontwikkelingsorganisaties, ondernemers, militairen, academici en activisten die zich inzetten voor genderrechtvaardigheid en vrouwenrechten wereldwijd. WO=MEN is het grootste netwerk in Europa op dit gebied.

Meer informatie: www.wo-men.nl

De Nederlandse Vrouwen Raad stelt zich tot taak op relevante (beleids)terreinen anticiperend, initiërend, agendabepalend en voorwaardenscheppend te zijn. De NVR activiteiten ontwikkelen zich binnen drie strategische themavelden: de rechten van de vrouw in brede zin, maatschappelijke participatie en duurzame ontwikkeling.

Meer informatie: www.nederlandsevrouwenraad.nl

Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede is een samenwerkingsverband van Nederlandse vrouwen- en vredesorganisaties. Het Platform werkt aan het versterken van de positie van vrouwen in Nederland en daarbuiten, zodat zij op gelijkwaardige wijze kunnen bijdragen aan het voorkomen van oorlog, aan duurzame vrede en wederopbouw.

Meer informatie: www.vrouwenduurzamevrede.nl

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is een breed samengesteld platform waarin vrouwen- en mensenrechtenorganisaties samenwerken, met als doel het monitoren van de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is dé plek waar verschillende expertise samenkomt: juridische kennis omtrent de verdragsverplichtingen, expertise met betrekking tot het overheidsbeleid, en informatie vanuit de praktijk (‘civil society’; vrouwen als ‘major group’). Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is daarmee bij uitstek in staat de schaduwrapportage van implementatie – zowel de jure als de facto – van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland te coördineren.

Meer informatie: www.vn-vrouwenverdrag.nl